آیا رای داور قابل اجرا در اجرای احکام دادگستری می باشد؟

وقتی دعوایی را که در دادگاه مطرح شده است پیروز می شویم و محکوم علیه یا طرف ما، خودش تعهد یا مالی که ملزم شده است را نمی پردازد، برای اجرای حکمی که از طریق دادگاه به نفعمان صادر شده است از طریق اجرای احکام اقدام می نماییم و بوسیله قوه قهریه (مامور نیروی انتظامی و کلانتری) طرف مجبور به ایفاء تعهد یا پرداخت مال می شود. حال سوال اینجاست که مامور را برای اجرای حکمی می دهند که توسط قاضی دادگستری با همه شرایط و جایگاهی که دارد صادر شده باشد! آیا برای رای داوری که خودمان انتخابش کرده...

ادامه مطلب