گزارش برگزاری سمینار آموزشی حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان

به همت دفتر حقوقی داوری فکرنو و با همکاری و اساتید گرامی جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای لجم اورک، سمینار آموزشی حمایت های قانون ایران از مولفان و هنرمندان در تاریخ اول آذرماه 1398 در سالن اجتماعات مجتمع ناشران قم برگزار گردید.
در این سمینار که با حضور جمعی از علاقمندان به حوزه حقوق مالکیت فکری و اساتید و حقوقدانان و نیز تعدادی از هنرمندان و مدیران هنری استان قم برگزار گردید، پیرامون موضوع حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی این رشته از حقوق برای هنرمندان و مولفان صحبت وتبادل نظر شد.
جلسه راس ساعت 9 صبح اول آذرماه 1398 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید و سپس جناب آقای سید محمد حسن طباطبایی نیک مدیر دفتر حقوقی داوری فکرنو ضمن سلام و خوشامدگویی به حضار، به بیان چالش ها و اهم موضوعاتی که قرار بود در این جلسه مطرح شود پرداخت. یکی از راهکارهایی که ایشان بیان نمودند موضوع امور قراردادها و موضوع مهم داوری حقوقی در قراردادها و تفاهمات حوزه مالکیت فکری بود.
سپس جناب آقای دکتر حکمت نیا صحبت های خود را آغازبه همت دفتر حقوقی داوری فکرنو و با همکاری و اساتید گرامی جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای لجم اورک، سمینار آموزشی حمایت های قانون ایران از مولفان و هنرمندان در تاریخ اول آذرماه 1398 در سالن اجتماعات مجتمع ناشران قم برگزار گردید.
در این سمینار که با حضور جمعی از علاقمندان به حوزه حقوق مالکیت فکری و اساتید و حقوقدانان و نیز تعدادی از هنرمندان و مدیران هنری استان قم برگزار گردید، پیرامون موضوع حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی این رشته از حقوق برای هنرمندان و مولفان صحبت وتبادل نظر شد.
جلسه راس ساعت 9 صبح اول آذرماه 1398 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید و سپس جناب آقای سید محمد حسن طباطبایی نیک مدیر دفتر حقوقی داوری فکرنو ضمن سلام و خوشامدگویی به حضار، به بیان چالش ها و اهم موضوعاتی که قرار بود در این جلسه مطرح شود پرداخت. یکی از راهکارهایی که ایشان بیان نمودند موضوع امور قراردادها و موضوع مهم داوری حقوقی در قراردادها و تفاهمات حوزه مالکیت فکری بود.
سپس جناب آقای دکتر حکمت نیا صحبت های خود را آغاز نمودند و اساسا حقوق مالکیت فکری را در هر دو حوزه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی، یک بحث اقتصادی دانستند. ایشان با تشریح اینکه مالکیت فکری قرار است منافع مولف و ناشر را در حوزه کتاب به عنوان مثال تامین کند، به تفاوت نگاه دانشگاهی و نگاه مالکیت فکری به یک اثر علمی پرداختند و بیان نمودند با یک راه حلی می توان حقوقی که برای مولف می باشد را برای ناشر در نظر گرفت.
ایشان در بخشی از صحبت هایشان، به موضوع فقدان آمار در ایران و به ارائه راه حل هایی در این زمینه پرداختند. ایشان سپس به موضوع قرارداد و قانون در مراودات مالکیت فکری افراد پرداختند و به تشریح جایگاه قانون و قرارداد در هر یک از حوزه پرداختند.
ایشان با نگاه به لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری به تشریح بخش های قراردادی این لایحه پرداختند.
بعد از پایان صحبت های شیوای استاد جناب آقای دکتر حکمت نیا، نوبت به صحبت های کاربردی جناب آقای لجم اورک دادیار ویژه جرایم در حوزه حقوق مالکیت فکری رسید و ایشان با تشریح مبانی حقوق مالکیت فکری به بیان اهم مسائل این حوزه پرداختند و با مثالهایی که در پاورپوینت ارائه شده خود نمایش دادند به پرونده هایی که در این حوزه در ایران مطرح شده است پرداخت.
سپس مرحله پرسش و پاسخ آغاز شد و حضار به طرح مسائل و سوالات خود پرداختند و اساتید به یک یک سوال پاسخ دادند.
جلسه در ساعت 13 به کار خود پایان داد.
نمودند و اساسا حقوق مالکیت فکری را در هر دو حوزه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی، یک بحث اقتصادی دانستند. ایشان با تشریح اینکه مالکیت فکری قرار است منافع مولف و ناشر را در حوزه کتاب به عنوان مثال تامین کند، به تفاوت نگاه دانشگاهی و نگاه مالکیت فکری به یک اثر علمی پرداختند و بیان نمودند با یک راه حلی می توان حقوقی که برای مولف می باشد را برای ناشر در نظر گرفت.
ایشان در بخشی از صحبت هایشان، به موضوع فقدان آمار در ایران و به ارائه راه حل هایی در این زمینه پرداختند. ایشان سپس به موضوع قرارداد و قانون در مراودات مالکیت فکری افراد پرداختند و به تشریح جایگاه قانون و قرارداد در هر یک از حوزه پرداختند.
ایشان با نگاه به لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری به تشریح بخش های قراردادی این لایحه پرداختند.
بعد از پایان صحبت های شیوای استاد جناب آقای دکتر حکمت نیا، نوبت به صحبت های کاربردی جناب آقای لجم اورک دادیار ویژه جرایم در حوزه حقوق مالکیت فکری رسید و ایشان با تشریح مبانی حقوق مالکیت فکری به بیان اهم مسائل این حوزه پرداختند و با مثالهایی که در پاورپوینت ارائه شده خود نمایش دادند به پرونده هایی که در این حوزه در ایران مطرح شده است پرداخت.
سپس مرحله پرسش و پاسخ آغاز شد و حضار به طرح مسائل و سوالات خود پرداختند و اساتید به یک یک سوال پاسخ دادند.
جلسه در ساعت 13 به کار خود پایان داد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید