همکاری دفتر حقوقی فکرنو در برگزاری اولین استارتاپ سوهان در استان قم

اولین رویداد ملی شتاب (استارت آپ) صنعت سوهان و حلوا در کشور

به همت واحد پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قم

معرفی رویداد

امروزه برگزاري رویداد شتاب (شبکه توانمند سازي ایده هاي برتر) به عنوان یکی از استراتژي هاي اصلی جهت تشکیل، رشد و سرمایه گذاري شرکت هاي نوپا قلمداد می شود و از این رو برگزاري این رویدادها در کنار افزایش هدفمند مراکز نوآوري و رشد دانشگاه می تواند نوید بخش آینده اي روشن با اهداف مالی برنامه ریزي شده باشد. در همین راستا و در جهت حمایت از فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار و همچنین سیاستهاي کلان وزارت عتف، دانشگاه جامع علمی کاربردي اقدام به هماهنگی و برگزاري رویدادهاي شتاب تخصصی با همکاري مراکز مختلف علمی کاربردي در سراسر کشور نموده است. در حال حاضر برگزاري هدفمند رویدادهاي شتاب عامل کلیدي در توسعه فرهنگ سرمایه گذاري در محیط هاي دانشگاهی با رویکرد پژوهش و فناوري محسوب می شود که چنانچه بدرستی و شایستگی برنامه ریزي و اجرا شوند می توانند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشند. از مشخصات بارز این رویداد جذب گروه هاي برتر به مراکز نوآوري یا مرکز رشد دانشگاه میباشد. رویداد شتاب در ۳ روز متوالی برگزار می گردد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه (افرادي که ایده هاي آنها مرتبط با فراخوان هاي مراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردي است و متقاضی ورود به این مراکز می باشند) گرد هم می آیند تا بصورت فشرده ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و هر گروه در پایان، ایده را عملیاتی و در صورت پذیرش، جذب مراکز نوآوري و یا مرکز رشد خواهند شد.

دفتر حقوقی فکرنو افتخار دارد بنابر اهداف و رسالتی که بر عهده دارد، در بخش چالش های حقوقی (قراردادنویسی و حقوق مالکیت فکری) با این استارتاپ همکاری خواهد داشت.

مسئله قراردادنویسی اصولی با وجود تنوع مسائل کسب و کار که امروزه با آن روبرو هستیم، بیش از پیش با اهمیت تر می شود. چالش حقوق مالکیت فکری نیز از مواردی است که خصوصا در صنعت غذا که با ذائقه مردم در ارتباط می باشد و مرتب می بایست طعم ها و مزه های جدید ایجاد گردد بسیار پر اهمیت جلوه گر شده است.

لینک ورود به سایت استارتاپ سوهان :  uastartupsohan.ir

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید