نکات تنظیم قرارداد؛ درج اطلاعات شاهدان جهت دسترسی به ایشان

برای تنظیم و مکتوب نمودن قراردادها می توانیم یا به دفتر اسناد رسمی (محضر) مراجعه و سند رسمی بین خودمان ایجاد نماییم یا اینکه به صورت عادی روی اوراق معمولی و با حضور حداقل دو شاهد، قراردادی را مکتوب نماییم. بنابراین سند عادی که با حضور طرفین و دو شاهد رسمیت می یابد در همه محاکم و داوری ها قابلیت استناد و دارای اعتبار می باشد.

نکته ای که در تنظیم اسناد عادی باید به آن توجه داشت اینکه امکان دارد روزی به حضور و شهادت شهود نیاز پیدا شود. حال بعضا در قراردادهایی شهودی که امضاء می نمایند از دوستان و نزدیکان یکی از طرفین یا از کسانی هستند که درموقع تنظیم سند به نوعی با ایشان در ارتباط بوده اند. مثلا قراردادی در دفتری در حال تنظیم می باشد و به علت یک نفر بیشتر شاهد وجود ندارد، طرفین شخصی که به عنوان مهندس IT  مشغول تنظیم سرور دفتر می باشد را به عنوان شاهد عقد، قرار می دهند. در این صورت وقتی زمان قرارداد طولانی باشد، اگر شاهدین فقط امضاء نمایند امکان اینکه به کلی فراموش شود که شاهدین چه کسانی بوده اند وجود دارد. بنابراین راهکاری که پیشنهاد می شود اینکه شهود ذیل امضاء خود در همه اوراق نام، شماره همراه و آدرس خود را نیز یادداشت نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید