دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی (تعیین نام شرکت/موسسه)

به نام داور بر حق

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی، مفاد “دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی” در تعداد یازده ماده تبیین گردیده است که در این نوشتار به طور خلاصه، نکاتی از این دستورالعمل را جهت سهولت در تعیین نام برای شرکت ها و موسسات تقدیم می کنیم.

– نام اشخاص حقوقی از واژه یا واژگان بامعنی که متقاضیان به اداره ثبت شرکت ها پیشنهاد می دهند انتخاب می شود.

– اشخاص حقوقی که تاسیس شرکت یا موسسه مربوطه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد می بایست قبل از هر کار مجوز مربوطه را اخذ نمایند

– نامهای پیشنهادی زیر قابل تایید نمی باشد:

. نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

. نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.

. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.

. نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد مانند ایران، کشور و …

. نام باید حتما سه سیلابی باشد.

. اعداد اگر به صورت حروفی باشد امکان پذیر می باشد.

. نام شرکت باید دقت شود که مشابه نام شرکت های ثبت شده نباشد در غیر این صورت نام های شما رد می شوند.

. برای تعیین نام می توانیم پنج الویت را در نظر بگیریم و هر کدام از اسامی سه سیلاب باید داشته باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید