خودکار پاک شونده! چالش‏های حقوقی

خودکار پاک شونده!

بازار جهانی نوشت افزار در سالهای اخیر شاهد عرضه خودکارهای جادویی چینی است که جوهر آنها براساس نوع و قیمت بین 10 دقیقه تا 4 روز پس از آنکه کاربر از آنها برای نوشتن استفاده می کند خود به خود پاک می شود. در حال حاضر این خودکاررا با قیمتی حدود 20 هزار تومان هم می توان در بازار معمولی لوازم التحریر تهیه نمود.

از شوخی و بازی با چنین خودکاری که بگذریم اما نکته ای که بسیار نگران کننده است مسائل حقوقی به دنبال چنین تکنولوژی می باشد! چرا که امکان دارد قراردادی توسط چنین خودکاری تنظیم و یا امضاء شود و پس از مدتی چنین قراردادی به طور کامل پاک شود یا پس از مدتی اثری از امضاء ذیل این قرارداد نباشد. که البته امضایی که پاک می شود معمولا امضای متعهد در قرارداد خواهد بود.

در طول اجرای یک قرارداد معمولا زمان های خاصی وجود دارد که طرفین در جایگاه مساوی قرار ندارند. فرض کنید در یک قرارداد خرید و فروش یک واحد آپارتمان، خریدار و فروشنده قراردادی را تنظیم و زیر آن را امضاء می نمایند. خریدار مبلغی را به عنوان مرحله تنظیم مبایعه نامه به فروشنده می پردازد و در قرارداد مقرر می شود تا فروشنده به تعهد خود که در قرارداد ذکر می شود عمل نماید. حال پس از دقایقی این قرارداد به طور کامل محو می شود!

به هر حال چنین خودکاری وجود دارد و امکان چنین اتفاق و تقلبی هم وجود خواهد داشت!

در ذیل راهکارهایی جهت جلوگیری از این اتفاق یا شیوه هایی برای کم کردن خسارات ناشی از این تقلب ذکر می شود؛

1 – در صورتی که به موضوع شک نمودید، از طرفتان بخواهید از خودکار شما استفاده نماید.

2 – پس از امضای طرفین و تکمیل قرارداد، به بهانه اینکه رونوشت قرارداد را باید به یکی از ادارات تحویل نمایم، از قرارداد کپی بگیرید و در زیر کپی مجددا از طرفتان امضاء بگیرید.

3 – در صورت عدم دسترسی به دستگاه کپی، توسط موبایل از قرارداد تصویربرداری کنید.

4 – در صورتی که به این موضوع شک کردید، از شاهدان بخواهید که ذیل امضای خود امضای طرف دیگر را نیز گواهی نمایند.

در صورتیکه شما هم راهکارهایی به ذهنتان می رسد لطفا در کامنت بفرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید