ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟

 

 

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

 

 

مدارک لازم جهت ثبت

 

 

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید