راهنمای سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

با توجه به اینکه ایده قبل از اینکه به اجرا و به نمود خارجی منتهی شود قابل حمایت نمی باشد، لذا لازم و ضروری است که بعد از اجرایی نمودن و ایجاد اثر به جهت اینکه اثبات مالکیت آن به راحتی صورت گیرد، ثبت اثر هنری بسیار ضروری می باشد.

لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی موضوع مالکیت ادبی و هنری در کشور می باشد با راه اندازی سامانه ثبت اثر هنری، به هنرمندان و مصنفان و مولفان را  کمک شایانی نموده است.

*مدارک مورد نیاز :

۱-  اسکن شناسنامه

۲- اسکن کارت ملی

۳- فایل اثر

۴- تکمیل فرم اطلاعات پدید آورنده

 

*مراحل ثبت اثر

ردیف مراحل مسئول انجام
۱ ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور متقاضی
۲ ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری متقاضی
۳ ارجاع درخواست به کارشناسان واحد جهت بررسی دفتر مالکیت معنوی
۴ بررسی درخواست توسط کارشناسان تخصصی معاونت های تخصصی
۵ ارسال آگهی ثبت اثربه روزنامه رسمی کشور جهت چاپ دفتر مالکیت معنوی
۶ مراجعه به سایت روزنامه رسمی کشور جهت پرداخت هزینه چاپ آگهی ثبت اثر متقاضی
۷ چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور و ارسال اطلاعات به دفتر مالکیت معنوی روزنامه رسمی کشور
۸ صدور گواهی ثبت اثر دفتر مالکیت معنوی
۹ دریافت گواهی ثبت اثر متقاضی