راهنمای سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

با توجه به اینکه ایده قبل از اینکه به اجرا و به نمود خارجی منتهی شود قابل حمایت نمی باشد، لذا لازم و ضروری است که بعد از اجرایی نمودن و ایجاد اثر به جهت اینکه اثبات مالکیت آن به راحتی صورت گیرد، ثبت اثر هنری بسیار ضروری می باشد.

لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی موضوع مالکیت ادبی و هنری در کشور می باشد با راه اندازی سامانه ثبت اثر هنری، به هنرمندان و مصنفان و مولفان را  کمک شایانی نموده است.

*مدارک مورد نیاز :

1-  اسکن شناسنامه

2- اسکن کارت ملی

3- فایل اثر

4- تکمیل فرم اطلاعات پدید آورنده

 

*مراحل ثبت اثر

ردیف مراحل مسئول انجام
1 ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور متقاضی
2 ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری متقاضی
3 ارجاع درخواست به کارشناسان واحد جهت بررسی دفتر مالکیت معنوی
4 بررسی درخواست توسط کارشناسان تخصصی معاونت های تخصصی
5 ارسال آگهی ثبت اثربه روزنامه رسمی کشور جهت چاپ دفتر مالکیت معنوی
6 مراجعه به سایت روزنامه رسمی کشور جهت پرداخت هزینه چاپ آگهی ثبت اثر متقاضی
7 چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور و ارسال اطلاعات به دفتر مالکیت معنوی روزنامه رسمی کشور
8 صدور گواهی ثبت اثر دفتر مالکیت معنوی
9 دریافت گواهی ثبت اثر متقاضی