تنظیم قراردادهای BOT در دفتر حقوقی داوری فکرنو

قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (Build–operate–transfer) یا BOT نوعی از قراردادها است که معمولاً بین دولت یا سازمان یا به طور کلی شخص حقوقی از یک طرف و شرکت یا شخص حقیقی بخش خصوصی از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

به طور کلی قرارداد BOT را می توان به اینصورت شرح داد که در BOT یک طرف همیشه شخص حقوقی و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.

طرف اول که شخص حقوقی می باشد سفارش ساخت و ایجاد پروژه ای را می دهد و طرف دیگر که بخش خصوصی (شخص حقیقی یا حقوقی) می باشد، ساخت پروژه مورد نظر طرف اول و بعد از آن بهره برداری موضوع ایجاد شده را بدست می گیرد. و در ادامه قرارداد پروژه ایجاد شده بعد از پایان یافتن دوره بهره برداری طرف دوم، به طرف اول واگذار می گردد.

مثال ساده ای که می توان برای BOT در نظر گرفت، ایجاد اتوبان می باشد که به توسط وزارت راه سفارش داده می شود و طی مناقصه ای، بخش خصوصی شروع به ساخت بر طبق دستورات و استانداردهای وزارت راه می کند و در ادامه عواید بدست آمده برای مدت محدودی (هر چند طویل المدت) برای بخش خصوصی می شود. در ادامه و بعد از پایان یافتن دوره بهره برداری بخش خصوصی، اتوبان و عواید آن تحویل طرف اول که وزارت راه و شهرسازی باشد می شود.

قابل توجه همکاران محترم در بخش های حقوقی ادارات و انجمن ها و هیات های مدیره سازمان و … ؛

دفتر حقوقی فکر نو با بهره مندی از تفکر قراردادی همکاران محترم حاضر در دفتر، به تنظیم پیش نویس قرارداد BOT  می پردازد. جهت اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

نمونه ای از BOT که توسط این دفتر تنظیم گردید بین یکی از مجتمع های مسکونی پرجمعیت به نمایندگی مدیر مجتمع و یک شخص حقیقی تنظیم گردید که جهت ساخت یک واحد تجاری به متراژ پنجاه متر در فضای مجتمع و بهره برداری 7 ساله از این واحد تجاری بود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید