بانک مرکزی چک الکترونیک را رونمایی می کند.

جزییات نحوه دریافت و استفاده از چک الکترونیک توسط بانک مرکزی اعلام شد.

بر اساس پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، سامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانه‌های صیاد، چکاوک و زیرساخت‌های اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ همچنین چک الکترونیک یا چک دیجیتال کارکردی همچون چک کاغذی دارد که قوانین موجود در زمینه چک کاغذی در سیستم بانکی کشور بر روی آن قابل اجرا است.

چک‌های الکترونیک در فاز اول فقط به صورت ریالی صادر می‌شود

فرآیندهای چک الکترونیک غیر حضوری است اما مشتریان به منظور انجام فرآیندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت چک باید به شعب بانک مراجعه کنند.

ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک

اعطای دسته چک کاغذی و الکترونیک به یک حساب بلامانع است اما از سویی دیگر اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک قبلی و حداقل ۸۰ درصد مجموع چک‌های کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است.

طراحی سامانه یادشده با استفاده از آخرین استانداردها و به روش های بین المللی و با هدف ارائه راهکاری جامع و بومی مبتنی بر مدلهای فرآیندی نظام بانکی کشور صورت پذیرفته است.

به نظر می رسد اجرای این روش ضمن سرعت گرفتن کلیه مراودات مالی عموم، سدی خواهد در مقابل سودجویی ها و ایجاد مخاطرات برای روابط اقتصادی در کشور.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید