انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز، جرم است

دادستان کل کشور طی نامه ای خطاب به مدیر کل صدا و سیما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال 89 و ضرورت رعایت قانون پیش فروش و تبلیغات پیرامون این موضوع را یاد آور گردید.

طبق قانون پیش فروش آپارتمان مصوب 1389 مشاوران املاک اجازه انعقاد و ثبت قرارداد انتقال و پیش فروش آپارتمان را ندارند و می بایست این موضوع در دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد.

ضمنا هر گونه تبلیغ و انتشار آگهی پیش‌فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. بنابراین پیش فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج با انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. مطبوعات و رسانه‌هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش فروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیش‌فروش نمایند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یک‌صد میلیون ریالی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید