اخذ مجوز صنایع

واحد های تولیدی و مجوزها :

 

موافقت اصولی چیست؟

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

جواز تاسیس کارخانه تولیدی چیست؟

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

پروانه بهره برداری چیست؟

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

طرح توجیهی شامل پرسشنامه صنایع و کامفار چیست؟

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید