تازه های حقوقی

داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان

پیش بینی کلیه شرایط قراردادی و اتفاقاتی که در طول مدت پروژه های ساختمانی و غیره رخ می دهد، هم کاری سخت می باشد و هم پرداختن به کلیه جوانب ...
خواندن بیشتر

گزارش برگزاری سمینار آموزشی حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان

به همت دفتر حقوقی داوری فکرنو و با همکاری و اساتید گرامی جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای لجم اورک، سمینار آموزشی حمایت های قانون ایران از مولفان ...
خواندن بیشتر
آرشیو اخبار